Nabavka diskovnog prostora na storage serveru za slikovnu dijagnostiku iz Impax-a

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 64-7-1-4-239/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Boris Slatinšek
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka diskovnog prostora.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka diskovnog prostora na storage serveru za slikovnu
dijagnostiku iz Impax-a za potrebe Kantonalne bolnice Zenica,
Odluka U.O. JU KBZ broj 20/1-3235.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67, 72000
Zenica, zgrada Direkcije, kancelarija broj 17.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može zatražiti putem fax-a 032 226
576.
(D-6979-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: