Nabavka dječije hrane (hrana za bebe), medicinskih preparata i lijekova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG
STARANJA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 720-7-1-4-17/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG
STARANJA
Kontakt osoba: Nihad Uk
Adresa: BJELAVE 52
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200556690000
Telefon: 033209044
Faks: 033208338
Elektronska po{ta: dombjelave@hotmail.com
Internet adresa:wwwdjecijidom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Socijalna skrb
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka dječije hrane (hrana za bebe), medicinskih preparata i
lijekova
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka u periodu trajanja ugovora nabavke dječije
hrane (hrana za bebe), medicinskih preparata i lijekova.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 12.6.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Bjelave 52
71 000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Sukcesivna isporuka u periodu trajanja ugovora.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično na osnovu
pimenog zahtjeva svakim radnim danom na adresi ugovornog
organa u periodu 09 - 15:00 sati.
Dodatne informacije na: 033 212 783
Fax: 033 208 - 352
(D-8520-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: