Nabavka drvenog mobilijara za trim staze i dječija igrališta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA
ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 429-7-1-4-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA
PRIRODNA PODRUČJA
Kontakt osoba: ELMA REIZ
Adresa: Branilaca Sarajeva 28
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4201424050008
Telefon: 033201112
Faks: 033201112
Elektronska po{ta: vrelo.bosne@bih.net.ba
Internet adresa:www.zppks.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Zaštita okoline
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži/ugradnji drvenog mobilijara
za trim staze i dječija igrališta
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i montaža / ugradnja drvenog mobilijara za trim
staze i dječija igrališta
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.4.2014. Vrijeme: 12:30
Adresa i mjesto: Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna
područja, Branilaca Sarajeva 28, 71000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Nema novčane naknade za preuzimanje TD, a ista se može preuzeti
na pismeni zahtjev ponuđača.
(D-6239-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: