Nabavka električne troetažne pečenjare KON - K46920 ili ekvivalent

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 280-7-1-4-471/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka električne troetažne pečenjare KON - K46920 ili
ekvivalent
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka električne troetažne pečenjare KON - K46920 ili
ekvivalent
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovića br. 17
72240 Kakanj
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Otvaranje ponuda će se obaviti u komercijalnoj službi Z.D. RMU
"Kakanj" d.o.o. Kakanj, dana 29.05.2014. godine u 11,30 sati.
Na koverti obavezno naznačiti:
KONKURENTSKI POSTUPAK SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA BROJ: 16/14 - NABAVKA ELEKTRIČNE
TROETAŽNE PEČENJARE KON-K46920 ILI EKVIVALENT
Ne otvarati - Otvara komisija
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska, b.b.
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta: aida.alijagic@rmukakanj.ba
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
(D-7583-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: