Nabavka elektro materijala

Datum objave: 15.08.2016. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1419-7-1-7-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO "VISOČNIK" HAN-PIJESAK
IDB/JIB 4400632340071
Kontakt osoba Ljubomir Gašević
Adresa Solunskih dobrovoljaca br. 3
Poštanski broj 71360 Han Pijesak (sp bl)
Opština/Grad Han Pijesak
Telefon (057) 555-040
Faks (057) 557-020
Elektronska pošta visocnik@sumers.org
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Elektro materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Elektro materijal za potrebe Š.G."Visočnik" Han Pijesak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u T.D

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G."Visočnik" Han Pijesak

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u T.D

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi iz čl:45 ZJN BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u T.D

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u T.D

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u T.D

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Š.G."Visočnik" Han Pijesak

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

T.D se može preuzeti na pismeni zahtjev :
-lično kod ugovornog organa,
-putem pošte,
-putem elek. pošte, Visocnik@sumers.org

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1419-7-1-7-3-3/16
PODIJELI: