Nabavka elektromaterijala za potrebe izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području općine Posušje

Datum objave: 05.09.2016. 12:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

188-1-1-62-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA POSUŠJE
IDB/JIB 4272141340004
Kontakt osoba ANDRIJANA GRABOVAC
Adresa Fra Grge Martića 30
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 681-035
Faks (039) 681-041
Elektronička pošta opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-posusje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Posušje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58349,53

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava elektromaterijala za potrebe izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području općine Posušje


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava elektromaterijala za potrebe izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području općine Posušje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno precizirano u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica fra Petra Bakule, Ulica Katarine Zrinske, Ulica fra Didaka Buntića, Ulica pape Siksta V, Ulica Šimuna Čuturića, Ulica fra
Grge Martića (istok), Ulica Ante Starčevića, Ulica fra Petra Bakule (sjeverni dio) i Ulica kraljice Jelene;

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

20.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 26.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Zgrada Općine Posušje, ulica Fra Grge Martića, Sala za sastanke 104

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema dodatnih informacija.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
188-1-1-62-3-16/16
PODIJELI: