Nabavka endoproteza koljena

Datum objave: 18.10.2016. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

617-1-1-217-3-117/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Tamara Međedović
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

793000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Endoproteze koljena

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Endoproteze koljena za potrebe Zavoda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33183200-8 Ortopedske proteze


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.12.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.12.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Totalna cementna proteza koljena sa čuvanjem LCP

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

80

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

172000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja LukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Totalna cementna proteza koljena sa zrtvovanjem LCP - zadnja stabilizacija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

140

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

336000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja LukaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Totalna proteza koljena sa čuvanjem LCP (sa fabrički fiksiranim insertom za tibiju)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33183200-8 Ortopedske proteze

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

285000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja LukaINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Institute for fizical medicine and rehabilitation "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka
UIN 4400917770002
Contact person Tamara Međedović
Address Slatinska 11
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 348-469
Fax number (051) 348-469
Email address javnenabavke@zotovicbl.org
Website address www.zotovicbl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Knee Endoprosthesis

II 1.b. Description of the object of the contract

Knee Endoprosthesis

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
Additional object(s) 33183200-8 Orthopaedic prostheses

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

27.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 7.12.2016. 11:00:00
Address and place Institute for fizical medicine and rehabilitation "Dr Miroslav Zotović", Slatinska
11 Banja Luka,

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-217-3-117/16
PODIJELI: