Nabavka energetskog peleta od bukve

Datum objave: 05.09.2016. 11:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

279-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINSKI SUD U KALESIJI
IDB/JIB 4209337630007
Kontakt osoba Adnan Karić
Adresa Žrtava genocida u Srebrenici br. 12
Poštanski broj 75260 Kalesija (bhp sa)
Općina/Grad Kalesija
Telefon (035) 631-373
Faks (035) 610-301
Elektronska pošta adnan.karic@pravosudje.ba
Internet adresa opsud-kalesija.pravosudje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka energetskog peleta od bukve


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka energetskog peleta od bukve

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

60 tona

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15384,62

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općinski sud u Kalesiji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Zaključno sa 31.12.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2016. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto Općinski sud u Kalesiji Žrtava Genocida u Srebrenici br.12 75260 Kalesija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
279-7-1-1-3-1/16
PODIJELI: