Nabavka enterprise sistema za skladištenje podataka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 167-1-1-1-180/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
Kontakt osoba: Amir Hadžimehmedović, dipl.ing.el. 061-868-848,
Selma Razić, dipl.iur. 035 300-548
Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVIĆA BR. 1 TUZLA
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209444710005
Telefon: 035300500
Faks: 035300544
Internet adresa:www.untz.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Enterprise sistem za skladištenje podataka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka enterprise sistema za skladištenje podataka za potrebe
Univerziteta u Tuzli
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: ul.dr. Tihomila Markovića br. 1, 75000 Tuzla ,II sprat
Rektorat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za TD slati na fax 035 300-544
(A-8624-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: