Nabavka futrola za policijski samokres

Datum objave: 26.08.2016. 11:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1144-7-1-3-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB 4281001910004
Kontakt osoba ANTO KELAVA
Adresa S. S. Kranjčevića 8
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 201-900
Faks (034) 200-381
Elektronička pošta info@mupk10livno.com
Internet adresa www.mupk10livno.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava futrola


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava futrola za policijski samokres.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18925200-1 Korice za pištolj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

60 komada

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Livno.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Po isporuci.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Ne.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 6.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Livno, S.S.Kranjčevića 8.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1144-7-1-3-3-3/16
PODIJELI: