Nabavka goriva: dizel, benzin i maziva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE-TUZLA" D.O.O.
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 664-7-1-4-3/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno komunalno preduzeće "Saobraćaj i komunikacije-
Tuzla" d.o.o.
Kontakt osoba: Nedim Delagić
Adresa: Gornje brdo 2
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209928240003
Telefon: 035360888
Faks: 035246665
Elektronska pošta: kontakt@siktz.ba
Internet adresa:www.siktz.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: TUZLA
I.3.c. Djelatnost: Upravljanje i održavanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dizel, benzin goriva i maziva
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dizel, benzin goriva i maziva za potrebe JKP
"Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Trg stara tržnica bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nedim Delagić
Adresa: Trg Stara Tržnica bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035360888
Faks: 035246665
Elektronska pošta: kontakt@siktz.ba
Internet adresa:www.siktz.ba
(D-7001-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: