Nabavka goriva i maziva za motorna vozila

Datum objave: 22.09.2016. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

947-7-1-26-3-21/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600325130000
Kontakt osoba Sanja Ivanić
Adresa Meše Selimovića 1
Poštanski broj 76120 Brčko (bhp sa)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-156
Faks (049) 490-160
Elektronska pošta sanjaivanic@putevibrcko.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,51

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva i maziva za motorna vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba goriva i maziva za motorna vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09132000-3 Motorni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.000 litara

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz sredstava preduzeća predviđenih u poslovnom planu za 2016 godinu.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Meše Selimovića broj 1 76100 Brčko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Ugovornog organa, putem pošte ili putem e-maila, uz
podnošenje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
947-7-1-26-3-21/16
PODIJELI: