Nabavka goriva i maziva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 215-7-1-4-33/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kazneno-popravni zavod Foča
Kontakt osoba: Daniela Ivanović
Adresa: Studentska br. 2
Poštanski broj: 73300
Opština /Grad: Foča
IDB/JIB: 4401416180007
Telefon: 058211014
Faks: 058211014
Elektronska pošta: kpzfocapravna@teol.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva i maziva
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 28.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska
br.2
(D-5513-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: