Nabavka goriva i maziva

Datum objave: 22.08.2016. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

239-7-1-16-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA
IDB/JIB 4401416180007
Kontakt osoba Daniela Ivanović
Adresa Studentska 2
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 211-014
Faks (058) 211-014
Elektronska pošta kpzfocapravna@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva i maziva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva i maziva (nafta, benzin, permant, ulje)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U konkurentskom zahtjevu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U konkurentskom zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom i drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da se
obezbjedi posebna izjava ili potvrda nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo na obavljanje
profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1. Lista glavnih isporuka u 2015. godini-referenc lista
2. Spisak pumpnih stanica na području Bosne i Hercegovine, sa pregledom radnog vremena istih
3. Uvjerenje o usklađenosti kvaliteta tečnih goriva, izdato od strane nadležnog organa (original ili ovjerena
kopija s tim da datum izdavanja originala nije stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude (pod
danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum koji je ugovorni organ odredio u konkurentskom zahtjevu za dostavu
ponuda, kao dan/datum za prijem ponuda))

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Kazneno-popravni zavod Foča ul.Studentska br. 2

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
239-7-1-16-3-18/16
PODIJELI: