Nabavka goriva i maziva

Datum objave: 23.08.2016. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1396-7-1-5-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" JAJCE D.O.O.
IDB/JIB 4236359170007
Kontakt osoba SULEJMAN KUČKOVIĆ
Adresa H. V. HRAVATINČIĆA 1
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 658-033
Faks (030) 658-033
Elektronička pošta komunalac_jajce@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina


Općinska razina (FBIH),Jajce

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA GORIVA I MAZIVA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA GORIVA I MAZIVA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134200-9 Dizelsko gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

13000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JAJCE

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

GODINA DANA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

31.8.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 31.8.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto H.V.HRVATINIĆA BR.1, JAJCE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1396-7-1-5-3-4/16
PODIJELI: