Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) na području SBK

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 579-1-1-1-53/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA, SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
Kontakt osoba: Amir Škandro
Adresa: Stanična 43
Poštanski broj: 72270
Opština/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236135650003
Telefon: 030518091
Faks: 030518091
Elektronska po{ta: slzajposlova@bih.net.ba
Internet adresa:www.sbk-ksb.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva (nafte i naftnih derviata)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva putem benzinskih pumpi na području
Srednjobosanskog kantona.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj doklumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ulica Stanična 43. Travnik (zgrada Vlade)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju preuzeti uz uplatu od 30,00 KM na ‘iro
račun br.132-010-20125367-50 kod NLB banke, ID broj
4236135650003,poziv na broj:090011420 (5), vrsta prihoda
722631, buđ. org. 1103001, općina Travnik 09Informacije
szpsbkŽgmail.com
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva za područje općine Travnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
90.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
160.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
benziska pumpa na području općine Travnik
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Kiseljak i Kreševo
II. Ukupna količina ili obim ugovora
31.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Kiseljak i Kreševo
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Gornji Vakuf /
Uskoplje
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Gornji Vakuf / Uskoplje
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Donji Vakuf
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Donji Vakuf
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Vitez
II. Ukupna količina ili obim ugovora
38.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
63.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Vitez
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Fojnica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Fojnica
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Novi Travnik
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Novi Travnik
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Bugojno
II. Ukupna količina ili obim ugovora
38.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
63.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Bugojno
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Jajce i Dobretići
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benziska pumpa na području općine Jajce i Dobretići
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Busovača
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benzinska pumpa na području općine Busovača
(A-7470-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: