Nabavka guma za vozila

Datum objave: 15.09.2016. 11:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1316-7-1-8-3-10/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AKCIONARSKO DRUŠTVO,,KOMUNALAC" BIJELJINA
IDB/JIB 4400305650008
Kontakt osoba Bojan Mirić
Adresa Miloša Crnjanskog broj 7
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 210-147
Faks (055) 206-601
Elektronska pošta jnabavke@komunalacbn.com
Internet adresa www.komunalacbn.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka guma za vozila AD "Komunalac" Bijeljina putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka novih i protektiranih guma za potrebe teretnih, specijalnih i putničkih vozila AD "Komunalac" Bijeljina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

35500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina, u servisu ponuđača ili podugovarača koji ima sklopljen podugovor sa ponuđačem

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 15,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Miloša Crnjanskog 7, 76300 Bijeljina

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1316-7-1-8-3-10/16
PODIJELI: