Nabavka hidroizolacionih i termoizolacionih materijala

Datum objave: 21.09.2016. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

224-7-1-283-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BORIK"
IDB/JIB 4400857690004
Kontakt osoba Saša Radukić
Adresa Aleja Svetog Save 48
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 257-136
Faks (051) 257-146
Elektronska pošta sdborik@blic.net
Internet adresa www.scborik.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hidroizolacionih i termoizolacionih materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hidroizolacionih i termoizolacionih materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44111520-2 Materijal za termičku izolaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

29.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Aleja Svetog Save 48

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Aleja Svetog Save 48, Banja Luka, Soba broj 7

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
224-7-1-283-3-13/16
PODIJELI: