Nabavka hotelskih usluga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNA USTANOVA ARHIV TUZLANSKOG
KANTONA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1049-7-2-4-4/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ARHIV TUZLANSKOG
KANTONA
Kontakt osoba: Selma Isić
Adresa: Franje Ledera 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209473570000
Telefon: 035252620
Faks: 035252620
Elektronska po{ta: arhiv.tk@bih.net.ba
Internet adresa:www.arhivtk.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Slobodno vrijeme, kultura i religija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Hotelske i restoranske usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Hotelske usluge za Savjetovanje "Arhivska praksa 2014"
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Hotelske usluge u povodu organizovanja Međunarodnog
arhivstičkog savjetovanja pod nazivom "Arhivska praksa 2014".
Hotelske usluge podrazumjevaju konzumaciju jela i pića i noćenje
za goste, predavače i učesnike skupa. Savjetovanje će se održati 25.
i 26. 9. 2014. godine.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 16:00
Adresa i mjesto: Franje Ledera 1, 75000 Tuzla
(D-7833-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: