Nabavka i instaliranje opreme za sistem dojave požara u objektima Kantonalne javne ustanove Gerontološki centar Sarajevo

Datum objave: 24.10.2016. 09:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

897-7-1-47-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200092250001
Kontakt osoba AMERA KARIĆ
Adresa Aleja Bosne Srebrene 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 777-260
Faks (033) 777-267
Elektronska pošta info@gcs.com.ba
Internet adresa www.gcs.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i instaliranje opreme za sistem dojave požara u objektima Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar"
Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i instaliranje opreme za sistem dojave požara u objektima Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar"
Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31600000-2 Električna oprema i aparati
Dodatni predmet(i) 31625200-5 Protupožarni alarmni sistemi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, ul. Aleja Bosne srebrene br.7.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do završetka svih ugovorenih obaveza, a najduže 25 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garantni rok 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.11.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Prostorije KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, ul. Aleja Bosne srebrene br.7.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za tendersku dokumentaciju se može uputiti najkasnije u roku od 5 dana od dana objave dodatnog obavještenja o
nabavci na Portalu javnih nabavki.
Za sve ponuđače se određuje jednaka novčana naknada koja se plaća za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM.
Uplata se vrši na transakcijski račun Ugovornog organa broj: 3389002208132939 kod UniCredit Banke ili 1860001072306021
kod ZiraatBank BH.
Uz zahtjev za učešće, odnosno uz ponudu, ponuđači su dužni dostaviti dokaz o uplati za tendersku dokumentaciju.
Svi zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ugovorni organ će, na pismeni
zahtjev zainteresovanog ponuđača, omogućiti uvid u tendersku dokumentaciju na način za koji se opredijeli
kandidat/ponuđač, i to:
a) neposredno u prostorijama ugovornog organa; ili
b)dostavljanjem elektronskom poštom u zaštićenom nepromjenjivom obliku zainteresiranom ponuđaču.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
897-7-1-47-3-13/16
PODIJELI: