Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila Regionalnog centra Mostar i njegovih organizacionih jedinica

Datum objave: 20.09.2016. 16:16 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-1-1-140-3-135/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

110000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila Regionalnog centra Mostar i njegovih organizacionih jedinica

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila Regionalnog centra Mostar i njegovih organizacionih jedinica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nabavka goriva za motorna vozila vršiće se na benzinskim stanicama po destinacijama Regionalnog centra Mostar i njegovih
organizacionih jedinica.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Uprava za indirektno oporezivanje, Središnji ured, Ulica Bana Lazarevića bb,
Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača, moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke. Ugovorni organ u
navedenom slučaju ne smije dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču na druge načine (putem e-maila, pošte i sl.). Uvid
i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje, moguće je isključivo preko Portala
e-Nabavke. Uslov za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme TD sa Portala e-Nabavke, www.ejn.ba.
Tenderska dokumentacija se moze najkasnije preuzeti do 13.10.2016. godine.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-1-1-140-3-135/16
PODIJELI: