Nabavka i isporuka goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO DOO MAGLAJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 408-7-1-4-5/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO DOO MAGLAJ
Kontakt osoba: Sanela Hadžišehić
Adresa: Ulica mladih 4
Poštanski broj: 74250
Opština/Grad: Maglaj
IDB/JIB: 4218166390001
Telefon: 032603523
Faks: 032603689
Elektronska po{ta: kjddoomaglaj@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: MAGLAJ
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Ulica mladih 4, 74250 Maglaj
(D-7162-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: