Nabavka i isporuka uglja

Datum objave: 11.08.2016. 11:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5663-7-1-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "VOJISLAV ILIĆ" KRUPA NA VRBASU
IDB/JIB 4401719670007
Kontakt osoba OGNJEN ŠUKOVIĆ
Adresa Krupa na Vrbasu bb
Poštanski broj 78206 Krupa na Vrbasu (sp bl)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 417-147
Faks (051) 417-283
Elektronska pošta os022@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka i isporuka uglja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka i isporuka uglja za JU OŠ "Vojislav Ilić" Krupa na Vrbasu (centralna škola i područno odjeljenje Bočac) za grejnu
sezonu 2016/2017. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100 tona

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Banja Luka, centralna škola Krupa na Vrbasu i područno odjeljenje Bočac, franko kupac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključenja ugovora do kraja grejne sezone 2016/2017.godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

trezorsko plaćanje po ispostavi fakture

III 4. Ograničenja za učešće

ispunjavanje uslova iz člana 45 stav 1 tačka c i član 52 stav 2 ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

registracija u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.8.2016. 10:55:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto 78206 Krupa na Vrbasu, centralna škola "Vojislav Ilić"

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5663-7-1-2-3-2/16
PODIJELI: