Nabavka i montaža emisijske i link opreme (odašiljača) za Mostarsku panoramu

Datum objave: 29.09.2016. 12:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

530-7-1-4-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA MOSTAR
IDB/JIB 4227167780007
Kontakt osoba MLADEN BUŠIĆ
Adresa Trg hrvatskih velikana bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 314-605
Faks (036) 314-605
Elektronička pošta mladenbusic5@gmail.com
Internet adresa www.kosaca-mostar.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava, isporuka i montaža emisijske i link opreme (odašiljača) za "Mostarsku panoramu"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava, isporuka i montaža emisijske i link opreme (odašiljača) za "Mostarsku panoramu"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31711110-7 Odašiljači prijamnici


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komplet (odašiljač)

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatski dom herceg Stjapan Kosača Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

20.10.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 20.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Trg hrvatskih velikana bb


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba MLADEN BUŠIĆ
Adresa Trg hrvatskih velikana bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 314-605
Faks (036) 314-605
Elektronička pošta mladenbusic5@gmail.com
Internet adresa www.kosaca-mostar.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
530-7-1-4-3-2/16
PODIJELI: