Nabavka i prevoz uglja za školsku 2016/2017. godinu

Datum objave: 22.08.2016. 13:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

6248-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU Osnovna škola "Dositej Obradović" Koraj, Lopare
IDB/JIB 4400460620000
Kontakt osoba Jovo Nikolić
Adresa Koraj bb
Poštanski broj 75247 Koraj (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 666-010
Faks (055) 666-010
Elektronska pošta os160@scwlan.com
Internet adresa http://www.skolakoraj.com/

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i prevoz uglja za školsku 2016/2017. godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i prevoz uglja za školsku 2016/2017. godinu za grijanje centralne škole i područnih odjeljenja
minimalne jačine 14000 kJ

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

120 t

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralna škola u Koraju, područne škole u Puškovcu, Milinom Selu, Mirosavcima, Koretašima, Mrtvici i
Bobetinom Brdu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.4. 2017.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje putem trezora

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto JU Osnovna škola "Dositej Obradović" Koraj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6248-7-1-1-3-1/16
PODIJELI: