Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu

Datum objave: 15.08.2016. 13:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-1-490-3-271/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2017, 2018 i 2019. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2017,
2018 i 2019. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciju.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciju.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciju.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciju.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, sala broj 59.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-006
Faks (049) 216-006
Elektronska pošta miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača HANKOOK ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta
BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije servisne radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača MICHELIN ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta
BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije servisne radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača TIGAR ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta BiH
za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije servisne radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača DUNLOP ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta
BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije servisne radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača GOODYEAR ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta
BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača CONTINENTAL ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko
distrikta BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača SAVA ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta BiH za
2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije servisne radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma proizvođača REKORD ili ekvivalent za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta BiH
za 2017., 2018. i 2019. godinu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije servisne radionice ponuđača.

VI Dodatne informacije

Date u tenderskoj dokumentaciji.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-1-490-3-271/16
PODIJELI: