Nabavka i ugradnja masenog mjerača protoka, tj. kompletnog mjernog sistema za utakanje vagon cisterni

Izvor: eKapija.ba, 30.04.2014.

Tehnički zadatak

za

Nabavka i ugradnja masenog mjerača protoka tj. kompletnog mjernog sistema za utakanje vagon cisterni   

 

1.

Preduzeće

-  poštanska adresa

-  telefon

-  faks

-  direktor

1.1. Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet

derivata Rafinerija ulja Modriča a.d Modriča

Ul. Vojvode Stepe Stepanovića 49

Modriča, Republika Srpska. BiH

+387 53 810111

+387 53 812541

Roman Vladimirovič Romanov

2.

Lokacija objekata

2.1. Modrica, Republika Srpska, BiH

3.

Vrsta radova

3.1. Nabavka i ugradnja masenih mjerača protoka tj masenih mjernih sistema

4.

Klimatski i seizmološki uslovi

4.1. Klimatski uslovi:

-  umjereni klimatski pojas,

-  umjereno kontinentalna klima.

-  srednja temperatura u januaru - 11,2 °S,

-  srednja temperatura u julu +28,7°S.

5.

Osnovni zahtjevi prema sadržaju

5.1. Predmet projektnog zadatka

 

 

 

Molimo Vas da nam ponudite kompletan maseni mjerni sistem za 1 utakačko mjesto za utakanje vagon cisterni. Pumpa je vičasta od 50 m3 /h i na udaljenosto od oko 300 m od utakačke ruke. Cevovod je prečnika 4".

Ovaj mjerač će se koristiti za merenje količina pri istakanju baznog ulja. Izbor mjerača izvršiti prema sledećim procesnim uslovima:

 

 

• fluid: bazno ulje (ugljovodonici-uljne frakcije);

 

 

 

• protok: min.: 1 m3/h. max.: 50 m3/h

 

 

 

• pritisak: radni: 6 bar, max.: 10 bar

 

 

Kompletan poziv u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: