Nabavka i ugradnja plafonskih klimatizera toplo/hladno u velikoj sali Upravne zgrade

Datum objave: 06.09.2016. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1387-7-1-326-3-137/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVISNO PREDUZEĆE "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" AD TREBINJE
IDB/JIB 4401355020001
Kontakt osoba Veselin Krunić dipl.maš.inž., telefon: 059/278-330, E-mail:
nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Adresa Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 260-213
Faks (059) 260-782
Elektronska pošta het@het.ba
Internet adresa www.het.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja plafonskih klimatizera toplo/hladno u velikoj sali Upravne zgrade


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka plafonskih klimatizera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42512000-8 Klimatizacioni uređaji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskom dokumentu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, RS/BiH.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.9.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Obala Luke Vukalovića br. 2., 89101 Trebinje, mali amfiteatar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač tendersku dokumentaciju može preuzeti bez naknade, lično ili putem elektronske pošte, na osnovu
pismenog zahtjeva u kom se navode identifikacioni podaci ponuđača (naziv, adresa, JIB, kontakt osoba, kontakt
telefon i e-mail adresa), u sjedištu Ugovornog organa, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, počev od
dana objavljivanja Obavještenja na portalu javnih nabavki do 14.09.2016. godine. Zainteresovani ponuđači imaju
pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije preuzimanja iste.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Veselin Krunić, tel: 059/278-330, Ilija Ignjatić, tel: 059/278-210
Adresa Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 278-330
Faks (059) 225-021
Elektronska pošta nabavke@het.ba
Internet adresa www.het.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1387-7-1-326-3-137/16
PODIJELI: