Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata i svjetlarnika

Datum objave: 11.10.2016. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2963-1-1-27-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO \\GORICA\\ ŠIPOVO
IDB/JIB 4400632340063
Kontakt osoba Milanka Jandrić
Adresa Prve šipovačke brigade 1
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 371-420
Faks (050) 371-286
Elektronska pošta gorica@sumers.org
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata i svjetlarnika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata i svjetlarnika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44221200-7 Vrata


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

31 kom unutrašnjih vrata i 13 kom svjetlarnika

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Gorica" Šipovo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, dokazi detaljno definisani u tenderskoj
dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH, dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.11.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto ŠG"Gorica" Šipovo, Prve šipovačke brigade 1, Šipovo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2963-1-1-27-3-16/16
PODIJELI: