Nabavka industrijske soli za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica općine Vitez u sezoni 2016/2017

Datum objave: 06.10.2016. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

869-7-1-48-3-22/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA VITEZ
IDB/JIB 4236214280009
Kontakt osoba IVANA MAROS
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-200
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ZA NABAVU ROBA – INDUSTRIJSKA SOL ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH ULICA U SEZONI 2016/2017
- OPĆINA VITEZ


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava robe – industrijska sol za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica općine Vitez,
na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu
općine Vitez.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34927100-2 Sol za posipavanje cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljan opis količina predmete nabave robe se nalazi u Aneksu IV tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - krug JKP ''Vitkom'' općina Vitez

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabava BiH a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

14.10.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 18.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Vitez, Stjepana Radića 1. , sala Općine Vitez- I kat


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba IVANA MAROS
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba IVANA MAROS
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba ENISA ŽIŠKO
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-200
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta enisa.zisko@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
869-7-1-48-3-22/16
PODIJELI: