Nabavka industrijskih ulja, rashladnih tečnosti i čvrstih maziva

Datum objave: 29.09.2016. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

350-1-1-510-3-211/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba Alija Trumić
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-970
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ulja i masti


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Industrijska ulja i rashladne tečnosti (09211000-1),
Lot 2 – Čvrsta maziva (15422000-2)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 09211000-1 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje
  15422000-2 Rafinirane masti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM ili 15,36 EUR-a

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik''
d.o.o. - Đurđevik, Direkcija društva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata Tenderske dokumentacije se može izvršiti na jedan od sljedećih računa:
Domaći ponuđači
1321100309725659 – NLB banka,
3383002251048852 – UniCredit banka,
1549212002730768 – Intesa SanPaolo banka,
Strani ponuđači:
TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA SWIFT: TBTUBA 22
U KORIST: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O.
DEVIZNI RAČUN BROJ: 100873150
IBAN: BA39 1321 1100 8731 5086


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 – Industrijska ulja i rashladne tečnosti (09211000-1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Industrijska ulja i rashladne tečnosti (09211000-1)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 09211000-1 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor će se zaključiti na period 12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o. - ĐurđevikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Čvrsta maziva (15422000-2)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 – Čvrsta maziva (15422000-2)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 15422000-2 Rafinirane masti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor će se zaključiti na period 12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'' d.o.o. - Đurđevik
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
350-1-1-510-3-211/16
PODIJELI: