Nabavka, isporuka i montaža stražarskih montažnih kućica na području naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

Datum objave: 26.03.2021. 14:35 / Izvor: Akta.ba, 26.03.2021.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –

Nabavka, isporuka i montaža stražarskih montažnih kućica na području naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Nabavku, isporuku i montažu stražarskih montažnih kućica na području naselja Lipa, Unsko-sanskog kantona, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opšte instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje bi dobavljači trebati slijediti, kako bi predali svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svaki dokument mora imati  potpis i pečat kompanije.

 

Javni poziv

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka, isporuka i montaža stražarskih montažnih kućica na području naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

NABAVKA

26.03.2021.

15.04.2021.

 

       

 

.

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je četvrtak  15.04.2021. godine do 11:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Muhsina Rizvića 13, Bihac 77 000

n/r Odjel za nabavke

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna do 90 dana od dana podnošenja Vaše ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opšte instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese: uskproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju, kako bi Vaša ponuda bila kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB stiku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: