Nabavka iverice za izradu modularnog namještaja, bijele tehnike i namještaja

Datum objave: 02.09.2016. 09:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

129-1-1-52-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200458760008
Kontakt osoba Senada Dragović
Adresa Podgaj 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-730
Faks (033) 569-745
Elektronska pošta direkcija@student-centar.ba
Internet adresa www.student-centar.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MATERIJALA I OPREME ZA OPREMANJE DRUGOG PAVILJONA U SKLOPU SN BJELAVE


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač može uz zahtjev dobiti na uvid TD, te ako se odluči sudjelovati u predmetnom tenderu za isti tražiti otkup
tenderske dokumentacije koji se plaća iznos od 30,00KM na TRN : 1610000004420010 kod Raiffeisen Bank d.d. Bosna i
Hercegovina.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 NABAVKA IVERICE ZA IZRADU MODULARNOG NAMJEŠTAJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39151300-8 Modularni namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dato u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SN BJELAVEANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 NABAVKA BIJELE TEHNIKE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39710000-2 Električni aparati za domaćinstvo

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dato u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: NABAVKA NAMJEŠTAJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39143000-6 Namještaj za spavaću sobu, trpezariju i dnevni boravak

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dato u TD
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
129-1-1-52-3-16/16
PODIJELI: