Nabavka jednog dizel električnog agregata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 100-7-1-4-84/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanović
Adresa: SIME MATAVULJA bb
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400802010004
Telefon: 051216808
Faks: 051216808
Elektronska po{ta: odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa:www.domzdravljabanjaluka.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka jednog dizel električnog agregata
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka jednog dizel električnog agregata
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: JZU "Dom zdravlja"U Banjoj Luci, ul,Sime
Matavulja bb
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi kao u koraku
1, a počevši od dana objavljivanja obavještenja od 26.05.2014.
godine svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 časova.
(D-7857-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: