Nabavka kancelarijskih stolica

Datum objave: 09.09.2016. 13:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

11327-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Općinski sud u Konjicu
IDB/JIB 4227360600008
Kontakt osoba Mira Magazin
Adresa Trg državnosti broj 16.
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 729-470
Faks (036) 727-807
Elektronska pošta mira.magazin@pravosudje.ba
Internet adresa opsud-konjic.pravosudje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka- kancelarijskih stolica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskih stolica, kancelarijske fotelje od eko kože, daktilo stolice i klub stolice za potrebe Općinskog suda u
Konjicu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39110000-6 Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

63 komada

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općinski sud u Konjicu, Konjic, Trg državnosti broj 16.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora, a završava ispunjenjem ugovornih obaveza.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općinski sud u Konjicu, Konjic, Trg državnosti broj 16

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju Konkurentskog zahtjeva možete preuzeti lično uz pisani zahtjev za preuzimanje TD u
prostorijama Ugovornog organa, ili na pisani zahtjev ponuđača putem elektronske pošte, zajedno uz poziv za dostavu
ponuda i na web stranici Ugovornog organa, uz obavezno pisano obavještenje putem tele/fax 036 734 232 da je preuzeta
tenderska dokumentacija, sa naznačenim datumom i vremenom preuzimanja. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste u
pisanoj formi ugovorni organ, smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda biće odbačena kao nedopuštena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
11327-7-1-1-3-1/16
PODIJELI: