Nabavka kancelarijskog i komjuterskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BIH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 905-7-1-4-33/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BIH
Kontakt osoba: Milada Skokić
Adresa: VOJVODE PERE KRECE BB
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4403098880005
Telefon: 051921222
Faks: 051921520
Elektronska po{ta: stojanka.supic@bhdca.gov.ba
Internet adresa:www.bhdca.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog i komjuterskog materijala
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kao u koraku 1
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjeve za Tendersku dokumentaciju dostavljati isključivo
putem faksa i pošte.
Za dodatne informacije kontaktirati na
e-mail:milada.skokicŽbhdca.gov.ba
(D-8916-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: