Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter aparate

Datum objave: 25.03.2015. 08:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1086-1-1-2-3-2/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba Siniša Mirković i LJiljana Erdelić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter za potrebe Javne
ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.4.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.4.2015. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.4.2015. 13:30:00
Adresa i mjesto Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića broj 51,
76 300 Bijeljina


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Siniša Mirković i LJiljana Erdelić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Siniša Mirković i LJiljana Erdelić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijski materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2015.

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke u danima 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Roba će se isporučiti na adresu Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51, 76 300
BijeljinaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2015.

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke u danima 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Roba će se isporučiti na adresu Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51, 76 300
Bijeljina

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1086-1-1-2-3-2-15.pdf
PODIJELI: