Nabavka kancelarijskog namještaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO
SIGURNOSTI GRANIČNA POLICIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 33-7-1-4-203/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti
Granična policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Vilotić
Adresa: Reufa Muhića 2A
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska po{ta: granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa:www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namještaja
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namještaja prema opisu datom u
tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 17:00
Adresa i mjesto: Reufa Muhića 2 A, 71 210 Ilidža/Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može dobiti na zahtjev svakim radnim
danom od 09-17 časova
(D-6114-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: