Nabavka kirurških konaca i drugog kirurškog šivaćeg materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 6, 27. 1. 2014.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

"ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO"

BRČKO DISTRIKT BIH

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 1358-1-1-1-34/14


Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko"

Brčko distrikt BIH

Kontakt osoba: Dragan Jokanović

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1

Poštanski broj: 76101

Općina/Grad: Brčko distrikt

IDB/JIB: 4600324320000

Telefon: 049236061

Faks: 049236061

Elektronska pošta: dragan.jokanovic80Žgmail.com

Internet adresa: www.bolnica-brcko.com


I.2. ADRESA preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku

dokumentaciju

Kao pod I.1


I.3. ADRESA za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I.1


I.4. ADRESA za dodatne informacije

Kao pod I.1


I.5. VRSTA ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta: Javni subjekt

I.5.b. Razina: Brčko distrikt

I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo

I.6. Zajednička nabava

Ne


Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da

II.2.a Broj lotova 3

II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava kirurških konaca i drugog kirurškog šivaćeg materijala za

potrebe Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Brčko" -

Bolnica Brčko distrikta za 2014. godinu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE

INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

I
II.2. DA LI se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na

odgovarajuće propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograničenja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim

nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj

dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji


Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku

dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.2.2014.

godine

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:25.2.2014 Vrijeme:13:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 25.2.2014. Vrijeme: 13:05

Mjesto: Bolnica Brčko distrikta, Banjalučka 3, Brčko

ANEKS B

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kirurški specijaliteti

II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez

PDV-a u KM

10.520,20 KM

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja

radova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

konci za potrebe kirurgije

II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez

PDV-a u KM

59.740,05 KM

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja

radova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

konci za potrebe GAK

II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez

PDV-a u KM

719,40 KM

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja

radova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

(A1045-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: