Nabavka klima uređaja i mašina za uvezivanje

Datum objave: 29.09.2016. 08:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1247-7-1-153-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209080250003
Kontakt osoba Tanja Kadić
Adresa Tuzlanskog odreda 6
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-700
Faks (035) 257-467
Elektronska pošta zavodzjz@bih.net.ba
Internet adresa www.zjztk.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Tuzlanskog odreda br. 6, 75 000 Tuzla


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Klima uređaji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

7.692,30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7692,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

istek garantnog roka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Tuzlanskog odreda br. 6
75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mašina za uvezivanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

854,70

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

854,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

istek garantnog perioda

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Tuzlanskog odreda br. 6
75 000 Tuzla
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1247-7-1-153-3-11/16
PODIJELI: