Nabavka komore za učinski rastavljač F148L sa metalnim i plastičnim rezervnim dijelovima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BiH"
D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 480-7-1-4-299/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Isporuka komore za učinski rastavljač F148L sa metalnim i
plastičnim rezervnim dijelovima za potrebe ED Zenica
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.5.2014. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: S.bega Bašagića br. 6, Zenica
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom
konkurentskom zahtjevu za javnu nabavku obavezan je dostaviti
pismeni zahtjev za učešće na javnom nadmetanju lično ili na
ovlašteni fax. br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se može obezbijediti od 19.05.2014.
godine, na adresi S.bega Bašagića br.
6 Zenica u vremenu od 8 do 16 sati u kancelariji Službe za
komercijalne poslove ili se može zahtjevati dostavljanje tenderske
dokumentacije poštom, do 28.05.2014.godine.
Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.
(D-7630-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: