Nabavka kompresa: podmetač za kanile, tamponade za nos, neurohirurške vatice...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 240-1-1-1-263/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Kontakt osoba: Danijela Savić Balać
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400965150008
Telefon: 051249100
Faks: 051216595
Elektronska po{ta: fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa:www.zdravstvo-srpske.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompresa-ponovljeni postupak
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kompresa - ponovljeni postupak
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kano u koraku I
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija izdavaće se na pisani zahtjev i dokaz o
uplati bespovratne novčane naknade na žiro-račun Ugovornog
organa na broj: 551-001-00000163-25.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Podmetač za kanile
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
765,57 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok plaćanja izražen u broju dana,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tamponade za nos
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11.548,66 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok plaćanja izražen u broju dana,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Specijalna pjenasta i spužvasta tamponada
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.342,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok plaćanja izražen u broju dana,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Neurohirurške vatice
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
9.339,85 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok plaćanja izražen u broju dana,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pamučna tamponada
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
781,31 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok plaćanja izražen u broju dana,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ginekološki tampon
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.026,24 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 90,00 %
2. Rok plaćanja izražen u broju dana,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
(A-6984-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: