Nabavka L5 motornog tricikla (dostavno vozilo)

Datum objave: 01.09.2016. 10:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

199-7-1-82-3-19/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" D.O.O. ČAPLJINA
IDB/JIB 4227247540007
Kontakt osoba Alma Ostojić
Adresa Don Ilije Tomasa 12
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 806-124
Faks (036) 806-547
Elektronička pošta komunalno.capljina@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina


Općinska razina (FBIH),Čapljina

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava roba-L5 motorni tricikl(dostavno vozilo)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava L5 motorni tricikl (dostavno vozilo na tri točka)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34131000-4 Dostavna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17600,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Čapljina,sjedište ugovornog tijela

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke a najduže 45 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

9.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 16.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I1.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
199-7-1-82-3-19/16
PODIJELI: