Nabavka laboratorijske opreme za opremanje i rad Službe za RKB-e zaštitu

Datum objave: 12.09.2016. 12:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

424-7-1-10-3-12/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO HNŽ/K MOSTAR
IDB/JIB 4227299690007
Kontakt osoba Nasta Vidović
Adresa Stijepana Radića 3/III
Poštanski broj 88105 Mostar-Avenija (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 319-869
Faks (036) 319-869
Elektronička pošta cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba
Internet adresa www.upravaczvhnz-k.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME ZA OPREMANJE SLUŽBE ZA RKB-e ZAŠTITU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme za opremanje i rad Službe za RKB-e zaštitu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u konkurentskom zahtjevu.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 3.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Stjepana RAdića 3/III, Mostar.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
-na web stranici ugovornog organa (www.upravaczvhnz-k.ba) uz obavezno pismeno obavještenje ugovornog organa da je
preuzeta tenderska dokumentacija. Ponuditelji koji ne obavijeste ugovorni organ o preuzimanju tenderske dokumentacije
smatrati će se da istu nisu preuzeli i njihove ponude će se odbaciti kao nedopuštene.
-putem pošte uz plaćanje pouzećem
-e-mailom na zahtjev zainteresiranih ponuditelja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
424-7-1-10-3-12/16
Tenderska_dokumentacija.pdf
PODIJELI: