Nabavka laboratorijske opreme

Datum objave: 19.09.2016. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

795-1-1-95-3-79/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Enida Omerhodžić, dipl.oec. 035 300-530,
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratoriske opreme za potrebe fakulteta Univerziteta u Tuzli LOT 1 - LOT 4

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovića br. 1, 75000 Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima na Portalu e-nabavke


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet (sredstva FMON)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna nabavka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br. 8ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet (sredstva FMON)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1620,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna nabavka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tehnološki fakultet u ul. Univerzitetska br. 8ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za RGGF (sredstva FMON)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna nabavka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u ul. Univerzitetska br. 2ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratna nabavka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tehnološki fakultet u ul. Univerzitetska br. 8

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-1-1-95-3-79/16
PODIJELI: