Nabavka laboratorijskih kemikalija za potrebe ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru

Datum objave: 03.04.2019. 16:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.04.2019.


OBAVIJEST O NABAVI

1197-1-1-79-3-28/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠTE U MOSTARU
IDB/JIB 4227088130005
Kontakt osoba Branka Hrkać
Adresa Trg hrvatskih velikana 1
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 337-070
Faks (036) 320-885
Elektronička pošta mail@sum.ba
Internet adresa www.sum.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijskih kemikalija za potrebe ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijskih kemikalija za potrebe ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Kemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696300-8 Kemijski reagensi
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije
  24931250-6 Podloge za uzgoj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

16.4.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.4.2019. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.4.2019. 09:30:00
Adresa i mjesto Sukladno TD


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Kemikalije za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno s TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno s TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno s TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Molekularne metode za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Farmaceutski fakultet SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Molekularne metode za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Farmaceutski fakultet

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24314100-9 Kalijev permanganat


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno s TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Kemikalije za Agronomsko i prehrambeno-tehnološki fakultet SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Agronomsko i prehrambeno-tehnološki fakultet

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 - Kemikalije za Fakultet zdravstvenih studija SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Fakultet zdravstvenih studija

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5 - Kemikalije za Medicinski fakulteta SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Medicinskoga fakulteta

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6 - Kemikalije za Farmaceutski fakultet SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Farmaceutski fakultet

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7 - Farmaceutske sirovine za Farmaceutski fakultet SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Farmaceutske sirovine za potrebe Farmaceutski fakultet

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3560,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladn TDANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8 - Kemijski proizvodi za potrebe Citogenetičkog laboratorija na Medicinskom fakultetu SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemijski proizvodi za potrebe Citogenetičkog laboratorija na Medicinskom fakultetu

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9 - Podloge za uzgoj za potrebe Citogenetičkog laboratorija MF SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 9 - Podloge za uzgoj za potrebe Citogenetičkog laboratorija MF

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24931250-6 Podloge za uzgoj


III Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladn oTD

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1197-1-1-79-3-28/19
PODIJELI: