Nabavka lančanika za pogonske zvijezde DGT 440 i DGT 616

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. ĐURĐEVIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 270-7-1-4-458/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Kontakt osoba: Kasim Bojagić
Adresa: Đurđevik bb
Poštanski broj: 75272
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com
Internet adresa:www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Lančanici za pogonske zvijezde
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Lančanik za pogonsku zvijezdu DGT 440 (12 pari ) i Lančanik za
pogonsku zvijezdu DGT 616 (8 pari)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo
ZD rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
(D-8326-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: