Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Datum objave: 05.08.2016. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

804-1-1-36-3-38/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Amina Pašukanović
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta 2fedzzo@for.com.ba
Internet adresa www.for.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

50

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi/citostatici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije
Bosne i Hercegovine


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lijekovi/citostatici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije
Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Trg Heroja 14, 71 000 sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

granisetron tablete 1 mg i inf/inj. 3 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

granisetron tablete 1 mg i inf/inj. 3 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

46000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

142776,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ciproteron, tablete 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ciproteron, tablete 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

63000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

92076,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ciklofosfamid tablete 50 mg i inj. 200 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ciklofosfamid tablete 50 mg i inj. 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

28400

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200445,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ifosfamid inj. 1000 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ifosfamid inj. 1000 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

147043,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

temozolamid kapsule 5 mg, kapsule 20 mg i kapsule 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

temozolamid kapsule 5 mg, kapsule 20 mg i kapsule 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

13500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

374692,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

dakarbazin inf/inj.100 mg i inf/inj. 200 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

dakarbazin inf/inj.100 mg i inf/inj. 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

128030,77

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

metotreksat inj. 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

metotreksat inj. 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

685,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

fluorouracil inf/inj. 250 mg i inf/inj. 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

fluorouracil inf/inj. 250 mg i inf/inj. 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

27000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

87684,62

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

vinkristin inf/inj. 1 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

vinkristin inf/inj. 1 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15615,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

idarubicin inj. 5 mg i inj. 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

idarubicin inj. 5 mg i inj. 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

280

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62488,62

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

karboplatin inf. 50 mg i inf. 150 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

karboplatin inf. 50 mg i inf. 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

6100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

105213,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

estramustin kapsule 140 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

estramustin kapsule 140 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38153,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

megestrol-acetat oralna susp. 40 mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

megestrol-acetat oralna susp. 40 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

651572,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

leuprorelin inj. 3,75 mg i inj. 11,25 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

leuprorelin inj. 3,75 mg i inj. 11,25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1130

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

292787,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

VI Dodatne informacije

Navedene količine lijeka leuprorelin, u LOT-u 14, namijenjene su za indikaciju hormonska terapija raka prostate, saglasno
Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i
Hercegovine, koja je utvrđena u Odluci o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, («Službene novine
Federacije BiH», br. 89/13, 74/14 , 91/14 i 24/16).ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

leuprorelin inj. 3,75 mg i inj. 11,25 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

leuprorelin inj. 3,75 mg i inj. 11,25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1530

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

352888,23

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

VI Dodatne informacije

Navedene količine lijeka leuprorelin, u LOT-u 15,namijenjene su za indikaciju hormonska terapija raka dojke kod
premenopauzalnih i perimenopauzalnih žena, prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine, a u skladu sa
posebnim programom u okviru Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda
solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja je utvrđena u Odluci o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i
Hercegovine, («Službene novine Federacije BiH», br. 89/13, 74/14, 91/14 i 24/16).ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

leuprorelin implantat 3,6 mg i implantat 5 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

leuprorelin implantat 3,6 mg i implantat 5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

780

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

239841,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

leuprorelin inj. 7,5 mg, inj. 22,5 mg i inj. 45mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

leuprorelin inj. 7,5 mg, inj. 22,5 mg i inj. 45mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1170

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

693985,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

tamoksifen tablete 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

tamoksifen tablete 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

450000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41538,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lenograstim inj. 263 mcg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

lenograstim inj. 263 mcg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

7900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1105817,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 81 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 81 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

169684,62

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

klodronska kiselina tablete 800 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

klodronska kiselina tablete 800 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

14500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85215,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

pamindronska kiselina inf/inj. 30 mg i 60 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

pamindronska kiselina inf/inj. 30 mg i 60 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

750

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

58057,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ibandronska kiselina tablete 50 mg i inf/inj. 6 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ibandronska kiselina tablete 50 mg i inf/inj. 6 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

19000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

277892,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

mesnum inj. 400 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

mesnum inj. 400 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

8900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55248,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kalcij folinat inf/inj. 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kalcij folinat inf/inj. 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2350

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

650,77

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kalcij folinat inf/inj. 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kalcij folinat inf/inj. 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

101430,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kalcij folinat inf/inj. 300 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kalcij folinat inf/inj. 300 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

850

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52686,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

rituksimab inf. 100 mg i inf. 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

rituksimab inf. 100 mg i inf. 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2280

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2644834,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

trastuzumab inf 150 mg i inj. 600 mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

trastuzumab inf 150 mg i inj. 600 mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5050

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10510590,51

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

bevacizumab inf. 100 mg i inf. 400 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

bevacizumab inf. 100 mg i inf. 400 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1620

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3018207,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

erlotinib tablete 100 mg i tablete 150 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

erlotinib tablete 100 mg i tablete 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4700

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

575677,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

sorafenib tablete 200 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

sorafenib tablete 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

13100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

776908,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

pemetreksed inf. 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

pemetreksed inf. 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

450

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

413878,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nilotinib kapsule 150 mg i kapsule 200 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nilotinib kapsule 150 mg i kapsule 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

68500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4228007,48

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

everolimus tablete 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

everolimus tablete 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

520194,83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

klorambucil tablete 2 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

klorambucil tablete 2 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

18000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24923,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

melfalan tablete 2 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

melfalan tablete 2 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

6800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9781,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

metotreksat inj. 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

metotreksat inj. 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55453,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

merkaptopurin tablete 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

merkaptopurin tablete 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

7500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12692,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

tioguanin tablete 40 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

tioguanin tablete 40 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11609,23

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

citarabin inj. 1 g i inj. 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

citarabin inj. 1 g i inj. 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4700

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38152,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

vinblastin inj. 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

vinblastin inj. 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

410

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8026,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

etopozid kapsule 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

etopozid kapsule 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20965,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

etopozid kapsule 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

etopozid kapsule 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52892,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

daktinomicin inj. 0,5 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

daktinomicin inj. 0,5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4676,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

daunorubicin inj. 20 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

daunorubicin inj. 20 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

550

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6083,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

mitoxantron inf. 20 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

mitoxantron inf. 20 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21825,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

bleomicin inj. 15 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

bleomicin inj. 15 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1050

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14740,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

asparaginaza inj. 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

asparaginaza inj. 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

220

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18437,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.ANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

hidroksikarbamid kapsule 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

hidroksikarbamid kapsule 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

250000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

157692,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200642000008
Contact person Amina Pašukanović
Address Trg heroja 14
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 728-700
Fax number (033) 610-275
Email address 2fedzzo@for.com.ba
Website address www.for.com.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Cytostatics and Cytostatics with special perscription regime

II 1.b. Description of the object of the contract

Cytostatics and Cytostatics with special perscription regime

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Quantity and forms/strengths for drugs are specifed in the tender document in accordance with medically indicated needs
of hospital helth care providers.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.9.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 29.9.2016. 10:00:00
Address and place Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-36-3-38/16
PODIJELI: