Nabavka lijekova

Datum objave: 14.10.2016. 11:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1060-1-1-13-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
IDB/JIB 4254019560003
Kontakt osoba Vera Gavrić
Adresa Treća ulica br.4
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 716-300
Faks (031) 714-680
Elektronička pošta zb.orasje@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Posavski kanton

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

96

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava lijekova


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema zahtjeva.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave i ispunjavati posebne uvjete prostora,
opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i medicinskih sredstava.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ponuditelj mota imati aktivan transakcijski račun.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nema zahtjeva.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

28.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 4.11.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ranitidin inj. 50mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ranitidin inj. 50mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

11200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Atropin amp. 1mg/1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Atropin amp. 1mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

360 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

472,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Butilskopolamin amp. 20mg/1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Butilskopolamin amp. 20mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metoklopramid inj. 10mg/1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Metoklopramid inj. 10mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4480 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metoklopramid sirup 5mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Metokolopramid sirup 5mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bisakodil supp. 10mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bisakodil supp. 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

876 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

835,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bisakodil tbl. 5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bisakodil tbl. 5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1740 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

332,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Inzulin aspart inj. 100 i.j./ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Inzulin aspart inj. 100 i.j./ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Inzulin humani inj. 100i.j./ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Inzulin humani inj. 100i.j./ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

60 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Inzulin determir inj. 100.i.j./ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Inzulin determir inj. 100i.j./ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

60 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vitamin B complex amp.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vitamin B complex amp.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5280 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7712,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Askorbinska kiselina inj. 500mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Askorbinska kiselina inj. 500mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4900 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Piridoksin amp. 250mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pioridoksin amp. 250mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

365,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kalcium glukonat inj.10% 10ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kalcium glukonat inj. 10% 10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

550 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

770,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Propafenon amp. 70mg/20ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Propafenon amp. 70mg/20ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

220 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

660,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Amiodaron amp. 150mg/3ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Amiodaron amp. 150mg/3ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

750 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Noradrenalin amp. 2mg/1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Noradrenalin amp. 2mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

140 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

604,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dopamin amp. 200mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dopamin amp. 200mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

220 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

666,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Adrenalin amp. 1mg/1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Adrenalin amp. 1mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

540,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izosorbidmononitrat tbl. 20mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izosorbidmononitrat tbl. 20mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1600 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

133,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Urapidil amp. 50mg/10ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Urapidil amp. 50mg/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5180,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Furosemid amp. 20mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Furosemid amp. 20mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5540 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4140,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pentoksifilin amp. 100mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pentoksifilin amp. 100mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1992,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metoprolol amp. 5mg/15ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Metoprolol amp. 5mg/15ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6391,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nifedipin tbl. 20mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nifedipin tbl. 20mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3780 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

376,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Verapamil amp. 5mg/15ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Verapamil amp. 5mg/15ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Streptokinaza amp. 1.500.000 i.j.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Streptokinaza amp. 1.500.000 i.j.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Digoksin amp. 0,125mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Digoksin amp. 0,125mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2240 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1952,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ergometrin amp. 0,2mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ergometrin amp. 0,2mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1800 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1345,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Progesteron depo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Progesteron depo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

241,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Trospij inj. 0,2mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Trospij inj. 0,2mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3245,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ampicilin amp. 1000mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ampicilin amp. 1000mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7470,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ampicilin amp. 0,5g

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ampicilin amp. 0,5g

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Benzilpenicilin+Prokain benzilpenicilin 800000 i.j. liobočica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Benzilpenicilin+Prokain benzilpenicilin 800000 i.j. liobočica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

830,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Cefazolin 1gr. liobočica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Cefazolin 1gr. liobočica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

15000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31125,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Cefuroksim amp. 750mg liobočica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Cefuroksim amp. 750mg liobočica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ceftriakson 1g liobočica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ceftriakson 1gr liobočica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4980,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gentamicin amp. 80mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Gentamicin amp. 80mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2880 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1076,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gentamicin amp. 120mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Gentamicin amp. 120mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1834,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metronidazol inf. 500mg/100ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Metronidazol inf.500mg/100ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10458,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Flukonazol tbl. 150mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Flukonazol tbl. 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

106,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tetanus gama 250 i.j./1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tetanus gama 250 i.j./1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11205,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vakcina protiv tetanusa 0,5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vakcina protiv tetanusa 0,5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

600 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9720,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sevofluran 99% 250ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sevofluran 99% 250ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

24 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7669,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ketamin amp. 100mg/1ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ketamin amp. 100mg/1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1120,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Etomidat amp.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Etomidat amp.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

80 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1120,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Propofol inj. 1% 20ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Propofol inj. 1% 20ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1120 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8832,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tiopental amp. 0,5g

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tiopental amp. 0,5g

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1362,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lidokain sa adrenalinom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lidokain sa adrenalinom

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

187,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bupivakain amp. 5mg/10ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bupivakain amp. 5mg/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

180 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lidokain amp. 2%/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lidokain amp. 2% 2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3840 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4490,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Morfin amp. 20mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Morfin amp. 20mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1220,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nalokson amp.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nalokson amp.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1190,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fentanil amp. 0,5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fentanil amp. 0,5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

240 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1140,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

55


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tramadol amp. 50mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tramadol amp. 50mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2191,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tramadol amp. 100mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tramadol amp. 100mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1800 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2167,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

57


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Paracetamol tbl. 500mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Paracetamol tbl. 500mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

3000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

175,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

58


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Paracetamol supp. 120mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Paracetamol supp. 120mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

274,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

59


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Paracetamol sirup

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Paracetamol sirup

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

60


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metamizol amp. 5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Metamizol amp. 5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

18400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

61


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metamizol tbl. 500mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Metamizol tbl. 500mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

62


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Biperiden amp. 5mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Biperiden amp. 5mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

63


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Biperiden tbl. 25mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Biperiden tbl. 25mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

130,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

64


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hlorpromazin tbl. 25mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hlorpromazin tbl. 25mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

750 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

65


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hlorpromazin tbl. 100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hlorpromazin tbl. 100mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

415,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

66


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Flufenazin amp. 2,5mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Flufenazin amp. 2,5mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

240 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1614,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

67


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Flufenazin tbl. 1mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Flufenazin tbl. 1mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

68


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Flufenazin tbl. 2,5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Flufenazin tbl. 2,5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

266,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

69


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Haloperidol amp. 5mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Haloperidol amp. 5mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

70


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dehidroksibenzilperidol 2,5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dehidroksibenzilperidol 2,5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

71


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Diazepam amp. 10mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Diazepam amp. 10mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4800 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1395,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

72


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Diazepam tbl. 10mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Diazepam tbl. 10mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

280,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

73


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Diazepam tbl. 5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Diazepam tbl. 5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

18000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

897,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

74


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Midazolam amp. 15mg/3ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Midazolam amp. 15mg/3ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

872,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

75


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Neostigmin amp. 0,5mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Neostigmin amp. 0,5mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2880 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7888,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

76


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Salbutamol otopina 0,5%

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Salbutamol otopina 0,5%

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

15 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica OrašjeANEKS B


Broj lota

77


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Salbutamol sprej

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Salbutamol sprej

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

78


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Aminofilin sirup 250mg/10ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Aminofilin sirup 250mg/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

7600 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3470,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

79


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bromheksin otopina 30ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bromheksin otopina 30ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

12 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

80


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kloropiramin amp. 20mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kloropiramin amp. 20mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

280 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

326,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

81


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tietilperazin inj. 6,25 mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tietilperazin inj. 6,25 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

82


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kloramfenikol mast za oči 1%

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kloramfenikol mast za oči 1%

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

290,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

83


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tobramicin kapi za oči

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tobramicin kapi za oči

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

120 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

611,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

84


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tetracain kapi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tetracain kapi

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

70 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

345,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

85


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Midriacyl kapi 1%

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Midriacyl kapi 1%

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

48 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

255,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

86


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Protamin sulfat 50mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Protamin sulfat 50mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

946,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

87


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Flumazenil amp. 0,5mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Flumazenil amp. 0,5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

432,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

88


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Voda za injekcije inj. 5ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Voda za injekcije inj.5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

18000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5976,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

89


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Jopamidol otopina 370 mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Jopamidol otopina 370 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

90


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Barij sulfat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Barij sulfat

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

10 litara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1038,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

91


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sodium ferric gluconate complex amp.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sodium ferric gluconate complex amp.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

92


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Imipenem hidrat 500mg/10ml amp.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Imipenem hidrat 500mg/10ml amp.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

93


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ciprofloxacin amp. 100mg/10ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ciprofloxacin amp. 100mg/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

94


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Loperamid cps 200mg x 16 cps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Loperamid cps 200mg x 16 cps

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1070,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

95


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nifuroksazid cps 200mg x 16 cps

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nifuroksazid cps 200mg x 16 cps

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4ANEKS B


Broj lota

96


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nifuroksazid suspenzija 200mg/5ml x 90ml

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nifuroksazid suspenzija 200mg/5ml x 90 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

630,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1060-1-1-13-3-13/16
PODIJELI: