Nabavka lož ulja

Datum objave: 29.09.2016. 08:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

286-1-1-291-3-45/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227270280004
Kontakt osoba Igor Zadro
Adresa Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 445-000
Faks (036) 445-002
Elektronička pošta nabave@post.ba
Internet adresa www.post.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka lož ulja za potrebe HP d.o.o. Mostar


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka lož ulja za potrebe HP d.o.o. Mostar
Lot 1 - OJ Posušje
Lot 2 - Ured upravitelja Odžak i OJ Domaljevac - Šamac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

18.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb, 88000 Mostar


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Igor Zadro
Adresa Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 445-114
Faks (036) 445-053
Elektronička pošta nabave@post.ba
Internet adresa www.post.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Nabava i isporuka lož ulja za OJ Posušje za potrebe HP d.o.o. Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Nabava i isporuka lož ulja za OJ Posušje za potrebe HP d.o.o. Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka lož ulja za Ured upravitelja Odžak i OJ Domaljevac - Šamac

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka lož ulja za Ured upravitelja Odžak i OJ Domaljevac - Šamac za potrebe HP d.o.o. Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
286-1-1-291-3-45/16
PODIJELI: